Forside Advokatene Konkursbo Ressurser Honorar

Advokat Johnny Holmen - M.N.A.

Møterett for Høyesterett
johnny.holmen@jurister.org
Mobil: 91 15 88 24

Advokat Kjell H. Visnes - M.N.A.

kjell.visnes@jurister.org
Mobil: 92 48 02 60

Advokat Jan E. Todal - M.N.A.

jan.todal@jurister.org
Mobil: 90 62 90 68

Advokat Ole Erik Gussiås - M.N.A.

ole.erik.gussias@jurister.org
Mobil: 45 26 98 90

Advokatsekretær Grete Gjeldnes

grete.gjeldnes@jurister.org

Advokatene Holmen, Visnes, Todal & Gussiås er et kontorfelleskap for advokater i Kristiansund etablert i 1913 av advokat Fahsting. Alle advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforening - M.N.A. I dag er advokatfelleskapet utviklet til et moderne advokatkontor, med det ypperste innen ny teknologi og elektroniske hjelpemidler. Kontorfelleskapet yter bistand til næringsliv og private - innenlands og utenlands - innen alle rettsområder, og har betydelig prosedyreerfaring for alle instanser.

Med den kompleksitet som det juridiske felt har i dag, stilles det store krav til den enkelte advokat. For å møte disse krav, er felleskapets filosofi å fokusere på følgende sentrale elementer :
  • å utnytte variert erfaringsbakgrunn ved utstrakt daglig kontakt mellom advokatene i et åpent faglig miljø.
  • å ha tilgang til enhver tid til det ypperste innen juridisk relatert elektronisk programvare og teknologi for sikring av kvalitet og redusert behandlingstid
  • å ha tilgang til det ypperste innen moderne kommunikasjonsteknologi
  • å benytte maksimalt muligheter etter lov om fri rettshjelp samt ofte ukjente rettshjelpforsikringer tilknyttet de vanlige forsikringstyper.


Bli oppringt

Vi ringer deg umiddelbart,
helt uten kostnad!
Tjenesten er tilgjengelig på hverdager 09:00-16:00.
Detaljer

Telefon / Telefax

71585480 / 71585490

Epost

johnny.holmen@jurister.org
kjell.visnes@jurister.org
jan.todal@jurister.org
ole.erik.gussias@jurister.org

grete.gjeldnes@jurister.org

Besøksadresse

Hauggt. 1, Kristiansund

Post

Postboks 718, 6501 Kristiansund

Annen kontakt

Etter nærmere avtale kan kommunikasjon skje ved telefonkonferanse, applikasjonsdeling, desktop deling, videokonferanse, videomail, voicemail.
Detaljer
©2005 Snorre Visnes